Sắc lệnh 116 Về việc cử ông Lê Liêm, Cục trưởng Cục dân quân kiêm Cục trưởng Cục chính trị

Số, ký hiệu 116
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/10/1949
Ngày hiệu lực 18/10/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ: 116/SL NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ QUốc phòng,

Chiểu sắc lệnh số 30-SL ngày 22-3-1946 và số 71-SL ngày 22-5-1946 tổ chức và ổn định quy tắc quân đội quốc gia Việt Nam,

Chiểu sắc lệnh số 187-SL ngày 25-4-1948 cử ông Lê Liêm giữ chức Cục trưởng Cục Dân quân,

Chiểu sắc lệnh số 18-SL ngày 12-2-1947 cử ông Văn Tiến dũng giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị,

Chiểu gnhị quyết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam,

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay cử ông Lê Liêm, Cục trưởng Cục Dân quân kiêm chức Cục trưởng Cục Chính trị thay Thiếu tướng Văn Tiến Dũng cũ giữ chức vụ khác.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1949
Hiệu lực:
24/09/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1949
Hiệu lực:
19/01/2038
Tình trạng:
Chưa có hiệu lực
Ban hành:
06/10/1949
Hiệu lực:
06/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
18/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
03/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ