Sắc lệnh 117 Về việc triệu tập Hội đồng nhân dân các cấp để họp hội nghị thường

Số, ký hiệu 117
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/07/1946
Ngày hiệu lực 17/07/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 28/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 117
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 117 ngày 2 tháng 7 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 65 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở cấp xã, huyện, tỉnh và kỳ,

Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố.

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ,

Sau khi ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Hội đồng nhân dân xã, tỉnh, thị xã và thành phố, sẽ do Uỷ ban hành chính cấp tương đương gửi giấy triệu tập để họp hội nghị thường, tuỳ theo kỳ hạn đã định trong Sắc lệnh số 65 và số 77 kể trên.

Giấy triệu tập sẽ phải tống đạt giờ trước nếu hội viên trú ngụ ngay trong địa hạt của Uỷ ban; hạn ấy sẽ tăng lên giờ mỗi 50 cây số nếu hội viên trú ngụ ngoài địa hạt của Uỷ ban.

Điều thứ 2

Những hội viên không thể đến dự hội nghị thường, thì khi nhận được giấy triệu tập, phải báo ngay cho Uỷ ban hành chính biết và nói rõ duyên cớ vắng mặt.

Nếu vắng mặt ba kỳ hội nghị thường liên tiếp mà không báo trước hoặc không có duyên cớ chính đáng thì người vắng mặt sẽ bị mất quyền hội viên.

Hội viên cấp xã sẽ do nghị định Uỷ ban Hành chính tỉnh truất quyền, chiểu đề nghị của Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban hành chính huyện.

Hội viên tỉnh, thị xã, hoặc thành phố sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ truất quyền, chiểu đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã hoặc thành phố và của Uỷ ban hành chính Kỳ.

Điều thứ 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ