Sắc lệnh 12 Về việc uỷ cho Nha Giám đốc khoáng chất và kỹ nghệ tổ chức công việc sản xuất binh khí và đạn dược

Số, ký hiệu 12
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 07/09/1945
Ngày hiệu lực 22/09/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Võ Nguyên Giáp
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 12 ngày 7 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sự nhu cầu hiện thời,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Kinh tế,

 

SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Uỷ cho Nha Giám đốc Khoáng chất và Kỹ nghệ Việt Nam tổ chức và trông coi công việc sản xuất binh khí và đạn dược.

Điều thứ hai: Nha Giám đốc Khoáng chất và Kỹ nghệ Việt Nam sẽ lập một Uỷ ban chuyên môn để tiến hành công việc đó.

Điều thứ ba: Nha Giám đốc Khoáng chất và Kỹ nghệ Việt Nam và Uỷ ban chuyên môn phải trù tính sản xuất trong một thời hạn ngắn sở binh khí và đạn dược cần thiết cho việc quốc phòng.

Điều thứ tư: Trong khi thừa hành chức vụ, ông Giám đốc Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ Việt Nam được quyền trưng thu cá nhà máy và các vật liệu cần dùng vào việc sản xuất binh khí và đạn dược, theo như sắc lệnh số 9 ngày 6 tháng 9 năm 1945.

Điều thứ năm: Các ông Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc, Trung, Nam bộ chiểu lệnh thi hành./.

 

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Nguyên Giáp

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ