Sắc lệnh 122/SL Về việc bổ khuyết Sắc lệnh số 26-4-1949 về việc truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch

Số, ký hiệu 122/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/04/1949
Ngày hiệu lực 21/10/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 10/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ: 122/SL NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 222-Sl ngày 20-8-1948 cấm chỉ mọi sự buôn bán với địch,

Chiểu sắc lệnh số 257-SL ngày 19-11-1948 và sắc lệnh sửa đổi sau số 26-SL ngày 25-4-1949 về việc truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay thêm vào cuối điều 1, sắc lệnh số 26-SL ngày 25-4- 1949 nói trên về việc truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch đoạn sau đây:

"Trong trường hợp xét không quan trọng và bị can không khiếu nại, Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh, sau khi hỏi ý kiến Ty Kinh tế, có thể xét định tịch thu hàng hoá mà không đưa việc ra toà án, nếu giá số hành lậu từ 2.000đ trở xuống, hàng tịch thu sẽ đem phân phối theo thể lệ hiện hành."

Điều 2- Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
10/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1949
Hiệu lực:
06/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ