Sắc lệnh 123 Sắc lệnh bổ nhiệm cán bộ của các Bộ, Vụ, Cục ở Bộ tổng tư lệnh quân đội quốc gia Việt nam

Số, ký hiệu 123
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 11/07/1950
Ngày hiệu lực 30/04/1975
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q010-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 123
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1950

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 123/SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 34-SL ngày 25 tháng 3 năm 1946 và số 35 ngày 19 tháng 3 năm 1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 và sắc lệnh số 14-SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 tổ chức Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quan Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 tổ chức Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh;

Chiểu sắc lệnh số 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Tổng Tư lệnh;

Theo đề nghị của Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm các vị kể tên sau đây giữ chức vụ trong Bộ Tổng Tư lệnh:

1- Bộ Tổng tham mưu:

Cục trưởng Cục Tác chiến: Đại tá Đào Văn Trường.

Cục trưởng Cục Quân báo: Ông Lê Trong Nghĩa.

Quyền Phó Cục trưởng Cục Quân báo: Ông Nguyễn Thế Lương.

Cục trưởng Cục Thông tin liên lạc: Ông Hoàng Đạo Thuý.

Phó Cục trưởng Cục Thông tin liên lạc: Ông Nguyễn Văn Tình.

Cục trưởng Cục Dân quân: Ông Trần Vỹ.

Phó Cục trưởng Cục Quân huấn: Ông Nguyễn Thanh Đồng.

Chánh Văn phòng: Đại tá Phạm Trinh Cán.

Phó Văn phòng: Ông Nguyễn Hữu Chiến,

Ông Bạch Truật.

2- Tổng cục Chính trị:

Cục trưởng Cục Tổ chức: Ông Nguyễn Trọng Vinh.

Phó Cục trưởng Cục Tổ chức: Ông Lê Quang An.

Cục trưởng Cục Tuyên huấn: Ông Lê Liêm.

Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn: Ông Võ Hồng Cương.

Cục trưởng Cục Quân pháp: Ông Ngô Minh Loan.

Phó Cục trưởng Cục Địch vận: Ông Lưu Quyên.

Giám đốc Nhà xuất bản Vệ Quốc quân: Ông Lưu Văn Lợi.

Phó Giám đốc Nhà xuất bản Vệ Quốc quân: Ông Đào Phan.

Phó Văn phòng quyền Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Anh Bảo.

3- Tổng cục Cung cấp:

Cục trưởng Cục Quân lương Tài chính: Ông Nguyễn Thanh Bình.

Phó Cục trưởng Cục Quân lương Tài chính: Ông Nguyễn Tấn.

Cục trưởng Cục Quân y: Đại tá Vũ Văn Cẩn.

Phó Cục trưởng Cục Quân y: Bác sĩ Lê Văn Phụng.

Cục trưởng Cục Vận tải: Ông Nguyễn Đức Thiện.

Phó Cục trưởng Cục Vận tải: Ông Nguyễn Văn Nhạn,

: Ông Vũ Văn Đôn.

Cục trưởng Cục Quân vụ: Đại tá Phan Tử Lăng.

Cục trưởng Cục Kỹ nghệ Quân giới: Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa.

Phó Cục trưởng Cục Kỹ nghệ Quân giới: Ông Nguyễn Ngọc Xuân.

Cục trưởng Cục Quân trang: Đại tá Trần Dự Châu.

Chánh Văn phòng: Ông Nguyên Ngọc Minh.

4- Các binh chủng:

Cục trưởng Cục Công binh: Đại tá Lê Khắc.

Phó Cục trưởng Cục Công binh: Ông Phạm Hoàng

Cục trưởng Cục Pháo binh: Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa.

5- Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh:

Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Đức Kiên.

Phó Văn phòng: Ông Nguyễn Thương.

Điều 2: Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/05/1950
Hiệu lực:
07/06/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/07/1950
Hiệu lực:
26/07/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/07/1950
Hiệu lực:
30/04/1975
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ