Sắc lệnh 123 Về việc cử cán bộ giữ chức vụ trong UBKC miền Nam Trung bộ

Số, ký hiệu 123
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/07/1946
Ngày hiệu lực 16/07/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q003-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 123
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 123 ngày 16 tháng 7 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 6 tháng 5 năm 1946 tổ chức Quân sự Uỷ viên hội;

Chiểu theo Quyết nghị của Chính phủ thành lập Uỷ ban kháng chiến miền Nam và Uỷ Ban kháng chiến miền Nam Trung bộ;

Xét rằng ông Hoàng Quốc Việt cần có công tác phải điều động đi nơi khác;

Theo lời đề nghị của Chủ tịch Quân uỷ Hội;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Kể từ ngày ký Sắc lệnh này, ông Hoàng Quốc Việt không giữ chức Uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến miền Nam nữa.

Điều thứ hai

Nay cử ông Nguyễn Sơn giữ chức Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt Nam kiêm chức Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến miền Nam Trung bộ.

Điều thứ ba

Nay cử ông Nguyễn Văn Duẩn làm Uỷ viên của Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt Nam.

Điều thứ bốn

Ông Chủ tịch Quân uỷ Hội chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/07/1946
Hiệu lực:
17/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/07/1946
Hiệu lực:
24/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/07/1946
Hiệu lực:
24/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1946
Hiệu lực:
31/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ