Sắc lệnh 123/SL Về việc quy định việc chữa bệnh theo lối Âu Mỹ

Số, ký hiệu 123/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/10/1949
Ngày hiệu lực 11/11/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 11/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 123/SL NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Chỉ những người có một trong nhưng bằng cấp sau này mới được phép chữa bệnh theo lối —u Mỹ:

1- Bằng Y khoa Bác sĩ của trường Y khoa Đại học Việt nam hay bằng của một trường chuyên môn về y học do Chính phủ Việt nam mở và nói rõ là sinh viên tốt nghiệp có quyền đó,

2- Bằng Y khoa Bác sĩ của trường Đại học Đông dương cũ,

3- Bằng tốt nghiệp Y sĩ của trường Y học Đông Dương cũ,

4- Bằng về y học do một trường Đại học ngoại quốc sau khi được Chính phủ Việt Nam công nhận giá trị.

Điều 2- Những người không có bằng cấp nói ở điều 1 mà chữa bệnh theo lối —u Mỹ sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Bị can sẽ bị phạt từ một tháng đến sáu tháng tù và từ một nghìn đồng (1.000đ) đến một vạn đồng (10.000đ) hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Nếu đồng thời, bị can phạm vào tội vô ý làm bị thương người, vô ý giết người, hay một tội khác định trong hình luật chung thì có thể bị truy tố thêm về tội ấy.

Điều 3- Nếu tái phạm, bị can sẽ bị phạt từ sáu tháng đến hai năm tù, và và từ một vạn đồng (10.000Đ) đến hai vạn đồng (20.000đ).

Điều 4- Các thể lệ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 5- Các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
18/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
03/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
18/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1949
Hiệu lực:
16/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ