Sắc lệnh 125/SL Sắc lệnh định việc thi hành những luật lệ bài trừ dịch tễ ở nơi nào có bệnh truyền nhiễm gia súc

Số, ký hiệu 125/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 11/07/1950
Ngày hiệu lực 26/07/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 125/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1950

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 125/SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 1945 thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu sắc lệnh số 69-SL ngày 4 tháng 12 năm 1945 sát nhập vào Bộ Canh nông các cơ quan Nông chính, Lâm chính, Thú y mục súc ngư nghiệp;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 1 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 103-SL ngày 3 tháng 6 năm 1950 ấn định quyền lãnh đạo và điều khiển của các Uỷ ban kháng chiến hành chính đối với các cơ quan chuyên môn cấp tương đương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Mỗi khi có bệnh truyền nhiễm gia súc phát sinh tại một nơi nào, các cấp Uỷ ban kháng chiến hành chính và chuyên môn, các đơn vị bộ đội và nhân dân ở địa phương phải thi hành những luật lệ bài trừ dịch tễ do một nghị định của Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp - Canh nông sẽ ấn định.

Điều 2: Những người làm trái những luật lệ bài trữ dịch tế sẽ bị truy cứu trước toà án và bị phạt tiền từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng.

Nếu tái phạm sẽ bị phạt tiền từ 2.000 đồng đến 40.000 đồng và phạt tù từ 1 tháng đến 6 tháng, hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/05/1950
Hiệu lực:
06/06/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/05/1950
Hiệu lực:
01/05/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/05/1950
Hiệu lực:
07/06/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/07/1950
Hiệu lực:
26/07/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ