Sắc lệnh 127/SL Về việc hợp nhất hai Liên khu 1 và 10 thành Liên khu Việt bắc

Số, ký hiệu 127/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/11/1949
Ngày hiệu lực 16/11/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 11/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 127/SL NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức Chính quyền nhân dân,

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1949 tổ chức Chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến,

Xét nhu cầu hiện thời và để thực hiện việc gian chinh,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay hợp nhất Liên khu 1 và Liên khu 10 thành Liên khu Việt bắc.

Điều 2- Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu Việt bắc gồm có:

- 1 Chủ tịch,

- 2 Phó chủ tịch,

- 2 hay 4 uỷ viên,

- 1 đến 3 cố vấn.

Điều 3- Về phần tổ chức các ngành chuyên môn trong Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu Việt bắc, Hội đồng Quốc phòng tối cao có thể tuỳ tình thế và nhu cầu công việc quy định cho thích hợp.

Điều 4- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ