Sắc lệnh 128 Về việc ấn định giá tiền cấp chứng thực đăng hộ

Số, ký hiệu 128
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/07/1946
Ngày hiệu lực 03/08/1946
Ngày đăng công báo 03/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 31/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 128
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Về ấn định giá tiền cấp chứng chỉ thực đăng hộ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Nghị định ngày 28-11-1940 và Nghị định ngày 10-1-1945 ấn định thể lệ và giá tiền cấp chứng thực đăng bộ.

Chiểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Sau khi ban Thường trực Quốc hội và hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Giá tiền cấp phụ bản tờ chứng thực đăng bộ tập hợp hay tờ chứng thực đăng bộ từng thửa, ngoài số tiền tính theo thể lệ ấn định trong 2 Nghị định ngày 28-11-1940 và 10-1-1945 nói trên, nay tạm thêm lên mỗi tờ năm đồng bạc (5đ) nữa, kể từ ngày ban hành Sắc lệnh này.

Điều thứ hai

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/07/1946
Hiệu lực:
24/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1946
Hiệu lực:
31/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1946
Hiệu lực:
16/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ