Sắc lệnh 129/SL Về việc đặt ra bảng vàng danh dự và bảng gia đình vẻ vang

Số, ký hiệu 129/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/12/1952
Ngày hiệu lực 16/12/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q012-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 129/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 129/SL NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh ngày 26-1-1946 định 10 điều thưởng và 10 điều phạt;

Chiểu sắc lệnh số 88-SL ngày 20-9-1947 ấn định việc khen thưởng những nhà có 3 con trở lên tòng quân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Để tỏ lòng biết ơn của Chính phủ và nhân dân đối với chiến sĩ và gia đình chiến sĩ, nay đặt ra bảng "Bảng vàng danh dự" và bảng " Gia đình vẻ vang" để tặng thưởng cho các gia đình chiến sĩ.

Điều 2

Bảng "Bảng vàng danh dự" tặng cho những gia đình có 3 người con, cháu hoặc em còn ở chung thuộc các hạng dưới đây:

1- Hiện ở bộ đội chủ lực, hoặc đã hy sinh, hoặc được phép giải ngũ.

2- Hiện ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm mà được phép giải ngũ.

3- Hiện đang ở, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương, hoặc dân quân du kích mà đã lập công.

Điều 3

Bảng "Gia đình vẻ vang" tặng cho những gia đình có một hay hai người con, cháu hoặc em còn ở chung thuộc các hạng dưới đây:

1- Hiện ở bộ đội chủ lực, hoặc đã hy sinh, hoặc được phép giải ngũ.

2- Hiện ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm mà được phép giải ngũ.

3- Hiện đang ở hoặc trước đã ở bộ đội địa phương, hoặc dân quân du kích mà đã lập công.

Điều 4

Bảng "Bảng vàng danh dự" do Thủ tướng Chính phủ tặng.

Bảng "Gia đình vẻ vang" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng.

Điều 5

Sắc lệnh số 88-SL ngày 20 tháng 9 năm 1947 nay bãi bỏ.

Điều 6

Các chi tiết thi hành sắc lệnh này do Thủ tướng Chính phủ ấn định.

Điều 7

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
04/11/1952
Hiệu lực:
11/04/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/11/1952
Hiệu lực:
11/04/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/12/1952
Hiệu lực:
16/12/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ