Sắc lệnh 130/SL Về việc sát nhập huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Kiến an, huyện Nam sách và huyện Kim môn thuộc Hải dương vào tỉnh Quảng yên

Số, ký hiệu 130/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 07/11/1949
Ngày hiệu lực 22/11/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 11/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 130/SL NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 198 ngày 13-6-1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường Trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay sát nhập huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Kiến An, huyện Nam Sách và huyện Kim Môn thuộc Hải Dương vào tỉnh Quảng Yên.

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
18/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1949
Hiệu lực:
11/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1949
Hiệu lực:
16/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1949
Hiệu lực:
22/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ