Sắc lệnh 131/SL Về việc phân hạng và định thời hạn thăng cấp cho các Đại uý, Thiếu tá và Trung tá trong quân đội quốc gia Việt nam

Số, ký hiệu 131/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/02/1948
Ngày hiệu lực 02/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 01
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Luật 109-SL/L11 Về việc Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày hết hiệu lực 14/05/1958
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 131/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 131/SL NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 33 ngày 22-3-46 và số 71 ngày 22-5-46 tổ chức và ấn định Quy tắc Quân đội Quốc gia,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các cấp Đại uý, Thiếu tá, Trung tá và Đại tá đều chia làm 2 hạng: Hạng nhất và Hạng nhì.

Điều thứ 2

Vì việc phân hạng ấy, điều kiện về thời hạn thăng cấp định lại như sau:

Lên cấp Đại uý hạng Nhì phải 2 năm ở Cấp Trung uý

- Đại uý hạng Nhất - 1 - Đại uý Hạng Nhì

- Thiếu tá hạng Nhì - 2 - Đại uý hạng Nhất

- Thiếu tá hạng Nhất - 1 - Thiếu tá hạng Nhì

- Trung tá hạng Nhì - 2 - Thiếu tá hạng Nhất

- Trung tá hạng Nhất - 1 - Trung tá hạng Nhì

- Đại tá hạng Nhì - 2 - Trung tá hạng Nhất

- Đại tá hạng Nhất - 1 - Đại tá hạng Nhì.

Những trường hợp đặc biệt hoặc đối với những người có công trạng thì không theo lệ ấy.

Mặc dầu thế nào, lâu nhất là 3 năm thì cũng được thăng hạng, và lâu nhất là 9 năm thì cũng được thăng Cấp.

Điều thứ 3

Về phương diện kỷ luật và Cấp hiệu, phù hiệu thì chỉ kể cấp bậc mà thôi, nghĩa là 2 hạng không khác nhau.

Điều thứ 4

Về quyền hạn chỉ huy, thì hạng Nhất và hạng Nhì là cấp trên và cấp dưới trong những trường hợp phải thi hành thể lệ định ở điều thứ 36 trong Sắc lệnh số 71 ngày 22-5-46.

Điều thứ 5

ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ