Sắc lệnh 133 Sắc lệnh chuẩn y ông Phạm Văn Bạch, làm Chủ tịch, các ông Phạm Ngọc Thần, Nguyễn Bình làm Phó Chủ tịch UBKC kiêm hành chính Nam bộ

Số, ký hiệu 133
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/02/1948
Ngày hiệu lực 02/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q006-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 133
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 133 NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị của Chính phủ thành lập Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam và Uỷ ban kháng chiến miền Nam Trung bộ,

Chiểu sắc lệnh số 182 ngày 13-9-1946 cải tổ Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt Nam,

Chiểu sắc lệnh số 78/SL ngày 3/9/1947 về cách tuyên bố các nhân viên Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-1947 thành lập Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính các cấp tỉnh, phủ, huyện, châu, xã,

Chiểu sắc lệnh số 120/SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 thành lập Uỷ ban Kháng chiến kiêm hành chính miền Nam Trung bộ và Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam Bộ,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ quốc phòng và ông Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam,

Chiểu đề nghị của Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam bộ ngày 2-1-1948.

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Chuẩn y ông Phạm Văn Bạch làm Chủ tịch, các ông Phạm Ngọc Thuận và Nguyễn Binh làm Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến kiêm Hành chính Nam bộ.

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng và ông Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ