Sắc lệnh 134/SL Về việc cử cán bộ vào bộ tư lệnh quân đội địa phương và dân quân liên khu Việt bắc

Số, ký hiệu 134/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/11/1949
Ngày hiệu lực 22/11/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ: 134/SL NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc Phòng;

- Chiểu sắc lệnh số 53 ngày 22-3-1946 và số 71 ngày 22-5-46 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

- Chiểu sắc lệnh số 127 ngày 4-11-1949 thành lập Liên khu Việt bắc;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay cử các vị có tên dưới đây sung vào Bộ Tư lệnh quân đội địa phương và dân quân Liên khu Việt bắc:

Thiếu tướng Chu văn Tấn: Chính trị uỷ viên;

Đại tá Lê Quang Ba: Tư lệnh Liên khu;

Đại tá Thanh phong: Phó Tư lệnh Liên khu;

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành. /.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1949
Hiệu lực:
11/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1949
Hiệu lực:
16/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/11/1949
Hiệu lực:
10/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ