Sắc lệnh 135/SL Về việc định quyền bãi miễn của HĐND xã và tỉnh đối với các uỷ viên UBKCHC

Số, ký hiệu 135/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/11/1949
Ngày hiệu lực 10/12/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 135/SL NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 và các Sắc lệnh tiếp sau tổ chức và thành lập chính quyền nhân dân địa phương;

Chiểu sắc lệnh số 254 - SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội Đồng Chính Phủ sau khi Ban Thường Trực Quốc Hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Điều 9 Sắc lệnh số 254 - SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 nay bãi bỏ và thay bằng điều 9 mới sau đây:

"Điều 9 (mới)

Quyền bãi miễn của HĐND xã và tỉnh nói trong điều 18 và 48 Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 sẽ áp dụng đối với những Uỷ viên do HĐND xã và tỉnh bầu ra.

Đối với các Uỷ viên UBKCHC xã và tỉnh do cấp trên chỉ định, HĐND không có quyền bãi miễn; nhưng HĐND có thể đề nghị lên cấp có quyền chỉ định để quyết định."

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
27/10/1949
Hiệu lực:
11/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1949
Hiệu lực:
16/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1949
Hiệu lực:
22/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/11/1949
Hiệu lực:
14/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ