Sắc lệnh 136 Về việc ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các Bộ trưởng và Thứ trưởng, Chủ tịch và Phó chủ tịch quân sự uỷ viên hội

Số, ký hiệu 136
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/07/1946
Ngày hiệu lực 08/08/1946
Ngày đăng công báo 17/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 33/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 246/SL Sắc lệnh ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng
Ngày hết hiệu lực 29/10/1948
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 136
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các Bộ trưởng và Thứ trưởng, Chủ tịch và Phó chủ tịch Quân sự Ủy viên hội

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính,
Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Các ông Bộ trưởng và Thứ trưởng các Bộ, các ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch quân sự, uỷ viên hội mà trước kia không ở một ngạch công chức nào, được hưởng kể từ ngày 1-7-1946, một khoản phụ cấp hàng tháng là:

Bộ trưởng và Chủ tịch quân sự uỷ viên hội 600 đồng,

Thứ trưởng và Phó chủ tịch quân sự uỷ viên hội 500 đồng

Điều thứ hai. Vị nào có gia đình (có vợ hoặc con từ 2 con trở lên) sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp gia đình bằng nửa khoản phụ cấp nói ở Điều thứ nhất.

Điều thứ ba. Những công chức ở chính ngạch, hoặc làm việc theo lối công nhật hay hợp đồng, được cử ra giữ một chức vụ kể trên, sẽ được hưởng lương bổng như sau này:

a) Khi nào tổng cộng số lương bổng của công chức (lương chính, lương phụ và các phụ cấp) cao hơn số phụ cấp ấn định ở điều thứ nhất nếu không có gia đình, ở điều thứ nhất và thứ nhì nếu có gia đình: vẫn được giữ nguyên số lương bổng cũ của mình;

b) Khi nào tổng cộng số lương bổng của công chức kém số phụ cấp ấn định ở điều thứ nhất, hay ở điều thứ nhất và thứ hai: được lĩnh thêm với số lương bổng của mình, một khoản phụ cấp bằng số phụ cấp ấn định tuỳ theo là không có hay có gia đình, trừ số tổng cộng lương bổng của mình.

Điều thứ tư. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/07/1946
Hiệu lực:
04/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/07/1946
Hiệu lực:
08/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1946
Hiệu lực:
10/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ