Sắc lệnh 137 Về việc ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các nhân viên cao cấp trong các Bộ

Số, ký hiệu 137
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/07/1946
Ngày hiệu lực 08/08/1946
Ngày đăng công báo 17/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 33/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 137
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các nhân viên cao cấp trong các Bộ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức các Bộ,

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Chiểu theo những Điều 5 và 9 của Sắc lệnh ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức các Bộ, nhân viên văn phòng của các Bộ trưởng và Thứ trưởng, Đổng lý sự vụ cùng Phó Đổng lý sự vụ tại các Bộ, sẽ được hưởng phụ cấp hoặc lương bổng ấn định như sau đây kể từ ngày 1-7-1946.

Điều thứ hai

Các tư nhân được cử ra giữ các chức vụ ấy mà trước kia không ở một ngạch công chức nào, được hưởng, trong khi thừa hành chức vụ, một khoản phụ cấp định nhất luật như sau:

Đổng lý sự vụ 400 đồng một tháng

Đổng lý văn phòng 400 đồng một tháng

Phó Đổng lý sự vụ 400 đồng một tháng

Chánh Văn phòng 400 đồng một tháng

Phó Văn phòng 350 đồng một tháng

Bí thư 350 đồng một tháng

Tham chính văn phòng 350 đồng một tháng

Điều thứ ba

Nhân viên nào có gia đình (có vợ hoặc có từ 2 con trở lên) sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp gia đình bằng nửa khoản phụ cấp nói ở điều thứ hai.

Điều thứ tư

Những công chức ở chính ngạch, hoặc làm việc theo lối công nhật hay hợp đồng, được cử ra giữ một chức vụ kể trên, sẽ được hưởng lương bổng như sau này:

a) Khi nào tổng cộng số lương bổng của công chức (lương chính, lương phụ và các phụ cấp) cao hơn số phụ cấp ấn định ở điều thứ hai nếu không có gia đình, ở Điều thứ hai và thứ ba nếu có gia đình: vẫn được giữ nguyên số lương bổng cũ của mình;

b) Khi nào tổng cộng số lương bổng của công chức kém số phụ cấp ấn định ở điều thứ hai nếu không có gia đình, ở Điều thứ hai và thứ ba nếu có gia đình: được lĩnh thêm với số lương bổng của mình, một khoản phụ cấp chức vụ bằng số phụ cấp ấn định ở Điều thứ hai hay ở điều thứ hai và thứ ba tuỳ theo là không có hay có gia đình, trừ số tổng cộng lương bổng của mình.

Điều thứ năm

Bộ trưởng các Bộ phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ