Sắc lệnh 137/SL Sắc lệnh đặt trong Bộ Nội vụ một nha gọi là "Trung ương Hoa Kiều Vụ Việt nam"

Số, ký hiệu 137/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/02/1948
Ngày hiệu lực 01/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 137/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 137 NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 quy định việc tổ chức cán bộ,

Chiểu sắc lệnh số 58 ngày 3-5-1946 tổ chức Bộ Nội vụ,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xét sự nhu cầu hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay đặt trong Bộ Nội vụ một Nhà gọi là "Trung ương Hoa Kiều vụ Việt Nam".

Điều 2

Trung ương Hoa Kiều vụ Việt Nam sẽ do một Tổng Giám đốc quản trị.

Điều 3

Chi tiết tổ chức Trung ương Hoa Kiều Vụ sẽ do Nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định sau.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ