Sắc lệnh 138B-SL/QD Về việc bãi bỏ Sắc lệnh số 64 ngày 23-11-1945 thành lập ban thanh tra đặc biệt - Thành lập ban thanh tra trực thuộc Thủ tướng phủ

Số, ký hiệu 138B-SL/QD
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/12/1949
Ngày hiệu lực 02/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 138B/SL-QD NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 64 ngày 23-11-1945 lập Ban Thanh tra đặc biệt;

Chiểu Sắc lệnh số 9 - SL ngày 29-1-1947 ấn định thủ tục bắt bớ, giam cầm và truy tố các nhân viên của Chính phủ và các đại biểu Quốc hội lập;

Chiểu đề nghị của Phó Thủ tướng;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay bãi bỏ sắc lệnh số 64 ngày 23 tháng 11 năm 1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt.

Điều 2

Nay đạt một Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Thủ tướng Phủ gồm có:

Một Tổng Thanh tra,

Một Tổng Thanh tra phó,

Ba Thanh tra.

Các vị Tổng Thanh tra, Tổng Thanh tra phó, và Thanh tra đều do sắc lệnh chỉ định.

Điều 3

Giúp việc Ban Thanh tra có một văn phòng và một số phái viên thanh tra do nghị định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Điều 4

Ban Thanh tra của Chính phủ có nhiệm vụ:

a/ Xem xét sự thi hành chính sách, chủ trương của Chính phủ.

b/ Thanh tra các uỷ viên UBKCHC và viên chức về phương diện liêm khiết.

c/ Thanh tra các sự khiếu nại của nhân dân.

Điều 5

Để thực hiện nhiện vụ trên, Ban Thanh tra của Chính phủ có quyền hạn như sau:

a/ Phạm vi thanh tra: các cơ quan của Chính phủ.

b/ Chất vấn các uỷ viên UBKCHC và viên chức, đòi hỏi tài liệu và sổ sách cần thiết cho công việc thanh tra.

c/ Trong trường hợp đặc biệt và khẩn cáp, tạm huyền chức những uỷ viên và viên chức phạm lỗi:

- đối với những uỷ viên UBKCHC thì từ cấp tỉnh trở xuống. Khi đó thanh tra sẽ báo ngay cho cơ quan có quyền chỉ định hoặc công nhận để định đoạt về việc thay thế;

- đối với những viên chức từ cấp liên khu trở xuống. Khi đó thanh tra sẽ báo ngay UBKCHC trực tiếp điều khiển để chỉ định người tạm thay trong khi chờ đợi sự quyết định của cơ quan có quyền bổ dụng.

Điều 6

Đặc quyền tài phán định trong sắc lệnh số 9 - SL ngày 29 tháng 11 năm 1947 cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng, nay áp dụng đối với các vị trong Ban Thanh tra Chính phủ.

Điều 7

Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1949
Hiệu lực:
22/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/11/1949
Hiệu lực:
10/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/11/1949
Hiệu lực:
14/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1949
Hiệu lực:
18/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ