Sắc lệnh 138C/SL Về việc cử các vị vào Ban Thanh tra của Chính phủ

Số, ký hiệu 138C/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/12/1949
Ngày hiệu lực 18/12/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 138C/SL NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 138 - B/SL ngày 18-12-1949 đặt Ban Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay cử các vị kể tên sau đây vào Ban Thanh tra Chính phủ:

Tổng Thanh tra: Cụ Hồ Tùng Mậu;

Tổng Thanh tra Phó: Ông Trần Đăng Ninh;

Thanh tra: Ông Tô Quang Đẩu.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ