Sắc lệnh 14/SL Về việc đổi tên Bộ tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân Việt nam là Bộ tổng tư lệnh quân đội quốc gia và dân quân Việt nam

Số, ký hiệu 14/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/03/1949
Ngày hiệu lực 21/03/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 14/SL NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 tổ chức Quân đội quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1948 tổ chức Bộ Tổng chỉ huy;

Chiểu nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam nay đổi tên là Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt nam.

Điều 2: Các Bộ Tổng chỉ huy Liên khu Quân sự đổi tên là Bộ Tư lệnh Liên khu.

Điều 3: Danh hiệu Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam đổi tên là Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam và Liên khu trưởng đổi là Tư lệnh Liên khu.

Điều 4: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1948.

Điều 5: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                                                Hồ Chí Minh

                                                                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ