Sắc lệnh 14/SL Về việc lập "Ngân sách toàn quốc"

Số, ký hiệu 14/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/01/1948
Ngày hiệu lực 01/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 14/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 14 NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 42/SL ngày 7/4/1947 bãi bỏ các Ngân sách, trừ quỹ đặc biệt Quốc phòng và lập một mục "Dự chi thu Toàn quốc";

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Các khoản dự chi thu hàng năm của các cơ quan kháng chiến hành chính quân sự và chuyên môn trong toàn quốc (trừ cấp xã) phải ghi vào một ngân sách chung gọi là "Ngân sách Toàn quốc".

Điều 2

Ngân sách Toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Tài chính lập và phải được Quốc hội và Hội đồng Chính phủ duyệt y rồi mới được đem thi hành.

Ngân sách phụ cũng theo thủ tục nói trên.

Điều 3

Những ngân phiếu và lệnh thu tiền thuộc ngân sách toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Tài chính hay người được uỷ quyền phát hành.

Quốc gia Ngân khố phụ trách thu tiền và trả tiền.

Điều 4

Ngân sách Toàn quốc thi hành từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 dương lịch năm ấy.

Tuy nhiên việc thanh toán và phát hành ngân phiếu hay lệnh thu tiền đến hết ngày 20 tháng 2 dương lịch năm sau mới kết thúc.

Việc thu tiền và trả tiền đều hết ngày 31 tháng 3 năm sau mới kết thúc.

Điều 5

Sau thời hạn nói trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ đệ trình Quốc hội và Hội đồng Chính phủ báo cáo về kết quả việc thi hành ngân sách.

Điều 6

Trong khi chưa ban hành một đạo luật về tài chính kế toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ấn định những thể lệ thích hợp với tình thế để thi hành Ngân sách Toàn quốc.

Điều 7

Mọi vấn đề có ảnh hưởng đến nền Tài chính quốc gia phải có sự thoả hiệp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 8

Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1948.

Các điều nói trong sắc lệnh số 42-SL ngày 7/4/1947 trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 9

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ