Sắc lệnh 141 Sắc lệnh cử ông Nguyễn Văn Cái làm Cục trưởng Cục tiếp tế vận tải trong Kinh tế

Số, ký hiệu 141
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/02/1948
Ngày hiệu lực 29/02/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q006-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 141
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 141 NGÀY 29 THÁNG 2 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu nghị định ngày 15-11-1946 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu nghị định ngày 9-9-47 tổ chức Bộ Kinh tế (Khu tỉnh)

Chiểu sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-48 qui định các nguyên tắc căn bản chế độ doanh nghiệp quốc gia,

Chiểu sắc lệnh số 140-SL ngày 29-2-1948 thành lập cục Tiếp tế Vận tải trong Bộ Kinh tế,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Cử ông Nguyễn Văn Cái làm Cục trưởng Cục Tiếp tế Vận tải trong Bộ Kinh tế.

Điều thứ 2

Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
01/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/02/1948
Hiệu lực:
15/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ