Sắc lệnh 141/SL Về việc thành lập Thứ Bộ Công an

Số, ký hiệu 141/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/02/1953
Ngày hiệu lực 16/02/1953
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1953;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 141/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1953

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 141/SL NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 23 ngày 21 tháng 2 năm 1946 thành lập Việt Nam Công an Vụ thuộc Bộ Nội vụ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 15-109-1952, sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đổi Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ thành lập do sắc lệnh số 23 ngày 21 tháng 2 năm 1946 thành Thứ Bộ Công an, do một Thủ trưởng phụ trách.

Điều 2: Thứ Bộ Công an có nhiệm vụ:

- Chống gián điệp, phản động ở trong nước để bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quân đội nhân dân, bảo vệ kinh tế quốc dân; bảo vệ biên giới, chống đặc vụ và gián điệp quốc tế.

- Bài trừ lưu manh trộm cướp, bài trừ các tệ nạn xã hội và giữ trật tự an ninh trong nhân dân.

- Quản trị các trại giam, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Điều 3: Thứ Bộ Công an gồm có:

- Văn phòng Thứ Bộ, - Vụ Chấp pháp,

- Phòng Nhân sự, - Cục cảnh vệ,

- Vụ Bảo vệ chính trị, - Trường Công an,

- Vụ trị an hành chính.

Điều 4: Chi tiết tổ chức Thứ Bộ Công an ở trung ương và các cơ quan công an ở địa phương sẽ do nghị định của Thủ trưởng Thứ Bộ Công an qui định sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Điều 5: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng Thứ Bộ Công an chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
16/12/1952
Hiệu lực:
16/12/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/01/1953
Hiệu lực:
20/01/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/01/1953
Hiệu lực:
28/01/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1953
Hiệu lực:
31/01/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/03/1953
Hiệu lực:
30/04/1975
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ