Sắc lệnh 141/SL Về việc bãi bỏ Nha Hưu bổng

Số, ký hiệu 141/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 21/12/1949
Ngày hiệu lực 06/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 141/SL NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 75 - SL ngày 29-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Chiểu đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay bãi bỏ Nha Hưu bổng.

Điều 2

Các vấn đề về hưu bổng sẽ do Văn phòng Bộ Tài chính phụ trách.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
29/11/1949
Hiệu lực:
14/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1949
Hiệu lực:
18/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1949
Hiệu lực:
05/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/12/1949
Hiệu lực:
06/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ