Sắc lệnh 142/SL Về việc định của Trưởng ban liên hạt và Trưởng hạt Lâm chính có tư cách uỷ viên Tư pháp công an

Số, ký hiệu 142/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 21/12/1949
Ngày hiệu lực 05/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 142/SL NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 131-SL ngày 20-7-46 tổ chức Tư pháp Công an;

Chiểu thể lệ lâm chính hiện hành;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ quyết định và Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Về ngành Lâm chính, ngoài những kiểm soát viên Kiểm lâm định trong sắc lệnh số 131 - SL ngày 20 tháng 7 năm 1946 những nhân viên được cử giữ những chức vụ sau đây có tư cách Uỷ viên Tư pháp Công an:

1 - Trưởng Liên hạt lâm chính

2 - Trưởng hạt lâm chính.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/11/1949
Hiệu lực:
22/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/11/1949
Hiệu lực:
10/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/11/1949
Hiệu lực:
14/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1949
Hiệu lực:
18/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1949
Hiệu lực:
05/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ