Sắc lệnh 143 Sắc lệnh bãi bỏ Nghị định của Nguyên Toàn quyền đông dương ngày 5 tháng giêng năm 1940 miễn trong thời kỳ chiến tranh thuế tem và thuế trước bạ cho các khế ước trưng thầu do một công quỹ phải trả tiền

Số, ký hiệu 143
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/08/1946
Ngày hiệu lực 17/08/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 34/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 143
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 143 ngày 2 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Nghị định ngày mồng 5 tháng giêng năm 1940 của nguyên Toàn quyền Đông Dương, miễn trong thời kỳ chiến tranh, thuế tem và thuế trước bạ cho các khế ước trưng thầu do một công quỹ phải trả tiền ;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài Chính ;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Bãi bỏ Nghị định của nguyên Toàn quyền Đông Dương ngày mồng 5 tháng giêng năm 1940, miễn, trong thời kỳ chiến tranh, thuế tem và thuế trước bạ cho các khế ước trưng thầu do một công quỹ phải trả tiền.

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ