Sắc lệnh 143/SL Về việc đổi tên Nha Thương vụ và Nha Khoáng chất kỹ nghệ bộ Kinh tế

Số, ký hiệu 143/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 21/12/1949
Ngày hiệu lực 05/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 143/SL NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 220 - SL ngày 16-11-1946 quy định sự tổ chức Bộ Kinh tế;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nha thương vụ và Nha Khoáng chất Kỹ nghệ nói trong điều 2 Sắc lệnh số 220 - SL ngày 16-11-1946 trên, nay đổi thành:

- Nha Thương mại

- Nha Kỹ nghệ.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/11/1949
Hiệu lực:
10/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/11/1949
Hiệu lực:
14/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1949
Hiệu lực:
18/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1949
Hiệu lực:
06/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ