Sắc lệnh 144 Sắc lệnh đặt một thứ thuế phụ thu 5 đ và 10 đ đánh vào tem bưu điện loại Nam giao hạng 0đ03 và 0đ06

Số, ký hiệu 144
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/08/1946
Ngày hiệu lực 21/08/1946
Ngày đăng công báo 24/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 34/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 144
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 1946

 

SẮC LỆNH

Về đặt một thứ thuế phụ thu 5đ  và 10đ đánh vào tem bưu điện loại nam giao hạng dd và 0đ06

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao Thông Công Chính, Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Cho phép in đè lên tem bưu điện loại, Nam Giao hạng 0đ03 và hạng 0đ06 tiêu đề "Việt Nam dân chủ cộng hoà", danh từ "Quốc phòng" và thuế phụ thu 5đ00 và 10đ00.

Điều thứ hai. Những tem kể trên có thể dùng theo nguyên giá (0đ03 và 0đ06) để giá cước phí thơ từ, báo chí và vận tải.

Điều thứ ba. Số phụ thu về các tem ấy sẽ nạp vào quỹ Quốc phòng.

Điều thứ tư. Các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giao thông công chính và Bộ Quốc phòng thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ