Sắc lệnh 144/SL Sắc lệnh cấm giết trâu bò

Số, ký hiệu 144/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/03/1948
Ngày hiệu lực 17/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 144/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 144/SL NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28-8-1945 thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Chiểu theo quyết nghị ngày 14-11-1946 của Hội đồng Chính phủ thành lập Bộ Canh nông.

Xét nhu cầu hiện thời cần bảo vệ số trâu bò để dùng vào việc canh nông.

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Canh nông,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ !

Trong thời kỳ kháng chiến, và tới khi có lệnh mới, cấm hẳn việc giết trâu bò trong toàn cõi Việt nam.

Điều thứ 2

Đối với những trâu bò già yếu, hoặc những trâu bò không dùng vào việc công tác được nữa, phải có phép của Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính địa phương và sự thoả thuận bắt buộc của Ty thú y địa phương mới được giết.

Điều thứ 3

Ai phạm vào cấm lệnh nói trên, sẽ phải phạt tiền từ 1.000 đến 2.000 đồng. Số thịt bắt được sẽ tịch thu cho bộ đội. Trong trường hợp tái phạm, có thể bị phạt tiền gấp đôi và bị tù từ một tháng đến sáu tháng.

Điều thứ 4

Tiền phạt sẽ nộp vào Ngân khố Quốc gia.

Điều thứ 5

Các nghị định liên bộ sẽ định rõ chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều thứ 6

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Canh nông, chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ