Sắc lệnh 145/SL Về việc thành lập Nha Y tế thôn quê

Số, ký hiệu 145/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/12/1949
Ngày hiệu lực 06/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ: 145/SL NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay đặt trong Bộ Y tế một Nha gọi là Nha Y Tế Thôn Quê.

Điều 2

Nha Y tế thôn quê có nhiệm vụ thực hiện những công tác y tế tại các xã như: truyền bá vệ sinh và tân y học, mở các nhà hộ sinh, lập các tủ thuốc và đào tạo cán bộ.

Điều 3

Đứng đầu Nha Y tế thôn quê là một Giám đốc.

Giám đốc có thể có một Phó Giám đốc giúp việc.

Giám đốc và Phó Giám đốc do sắc lệnh bổ nhiệm.

Điều 4

Chi tiết việc tổ chức Nha Y tế thôn quê sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ Y tế ấn định sau.

 

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Y tế chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/12/1949
Hiệu lực:
18/12/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1949
Hiệu lực:
05/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1949
Hiệu lực:
06/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1949
Hiệu lực:
15/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ