Sắc lệnh 145/SL Sắc lệnh định nhiệm vụ của Nha Khẩn hoang di dân

Số, ký hiệu 145/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/03/1948
Ngày hiệu lực 17/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 145/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 145 NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị ngày 14-11-1945 của Hội đồng Chính phủ lập Bộ Canh nông;

Chiểu sắc lệnh số 17-SL ngày 16-2-1947 lập Nha Khẩn hoang Di dân;

Chiểu đề nghị của Bộ Canh nông,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nha Khẩn hoang Di dân thuộc Bộ Canh nông có nhiệm vụ thực hiện công việc di dân, doanh điền, để khai khẩn, hoặc bảo vệ, phục hồi những đất hoang, hay những đất đã khai khẩn rồi mà hiện bỏ hoang thuộc quyền sở hữu của Quốc gia.

Điều 2

Bộ Canh nông sẽ ra những nghị định, thông tư cần thiết để định rõ chi tiết về chương trình kế hoạch trong mọi trường hợp khẩn hoang, doanh điền.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
29/02/1948
Hiệu lực:
15/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
02/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ