Sắc lệnh 146/SL Sắc lệnh tịch thu gia sản người phạm tội gián điệp hay phản quốc

Số, ký hiệu 146/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/03/1948
Ngày hiệu lực 17/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 146/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 46/SL NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu thông lệnh tổ chức Tư pháp trong tình thế đặc biệt,

Chiểu các sắc lệnh hiện hành về toà án quân sự và toà án binh;

Chiểu hình luật hiện hành,

Xét tình thế hiện thời.

Theo đề nghị của Bộ trưởng bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ I

Các Toà án Quân sự và Toà án binh, khi xử một vụ gián điệp hay phản quốc, bắt buộc phải tuyên, ngoài hình phạt chính theo luật hiện hành, hình phạt phụ là tịch thu một phần hay tất cả gia sản của các phạm nhân.

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/02/1948
Hiệu lực:
29/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/02/1948
Hiệu lực:
15/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
02/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ