Sắc lệnh 147/SL Sắc lệnh cho phép phát hành tại Nam bộ và lưu hành trong toàn quốc, các giấy bạc Việt nam loại 1đ, 5đ, 20đ, 50đ và 100đ

Số, ký hiệu 147/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/03/1948
Ngày hiệu lực 17/03/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 147/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 147/SL NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 18-b ngày 31/1/1946 cho phép phát hành giấy bạc Việt nam tại miền Nam Trung bộ, từ vĩ tuyến 16 trở xuống;

Chiểu sắc lệnh số 154 ngày 13/8/46 cho phép phát hành giấy bạc Việt nam tại miền Bắc Trung bộ, từ vĩ tuyến 16 trở lên;

Chiểu sắc lệnh số ngày cho phép phát hành giấy bạc iệt Nam tại Bắc bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cho phép phát hành, tại Nam bộ, và lưu hành trong toàn quốc, giấy bạc Việt Nam loại mới 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng và 100 đồng.

Tổng số giấy bạc phát hành ấn định là Ba Trăm triệu đồng (300.000.000đ00 ).

Điều 2

Việc phát hành do Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam bộ tổ chức và điều khiển.

Những đặc điểm của giấy bạc nói trên cũng do Uỷ ban ấy ấn định.

Giấy bạc phải có chữ ký của Chủ tịch Uỷ ban khánh chiến kiêm hành chính Nam bộ, đại diện Bộ trưởng Bộ Tài chính và Giám đốc Ngân khố Nam bộ, đại diện tổng giám đốc ngân khố quốc gia.

Điều 3

Kẻ nào làm giả hay có hành động phá hoại giá trị giấy bạc nói trên, sẽ bị truy tố trước toà án quân sự.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam bộ phụ trách thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1948
Hiệu lực:
15/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/02/1948
Hiệu lực:
29/02/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/02/1948
Hiệu lực:
15/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1948
Hiệu lực:
17/03/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ