Sắc lệnh 15/SL Về việc hợp nhất xã Phú Thịnh và xã Nam Cường tỉnh Nghệ An thành xã Nam Hưng

Số, ký hiệu 15/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/03/1949
Ngày hiệu lực 12/03/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Bộ trưởng Tổng thư ký
Thông tin áp dụng Phạm vi
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 13/SL NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 tổ chức các Liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu;

Chiểu sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị kháng chiến hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy;

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng tối cao;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết định và Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Huyện Kinh Môn, trước sát nhập vào Liên khu I, nay lại để thuộc tỉnh Hải Dương (Liên khu 3), về mọi phương diện.

Điều 2: Hội đồng Quốc phòng tối cao chiểu sắc lệnh thi hành

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/12/1990
Hiệu lực:
01/12/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
08/12/1990
Hiệu lực:
08/12/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
10/12/1990
Hiệu lực:
10/12/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ