Sắc lệnh 15/SL Về việc thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam

Số, ký hiệu 15/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/05/1951
Ngày hiệu lực 05/05/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 15/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 1951

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 14/SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 75 - SL ngày 29-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 13 - SL ngày 1-5-1951 đặt thuế nông nghiệp;

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập trong Bộ Tài chính một cơ quan gọi là Sở Kho Thóc.

Điều 2

Sở Kho Thóc có nhiệm vụ quản lý kho thóc của Quốc gia: nhận, chở, giữ, phát theo kế hoạch của Chính phủ.

Điều 3

Cục Tiếp tế Vận tải thuộc Bộ Kinh tế sẽ sát nhập vào Sở Kho Thóc.

Điều 4

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định tổ chức Sở kho thóc và chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ