Sắc lệnh 15/SL Về việc cử ông Đặng Việt Châu và ông Đình Huỳnh làm đặc phái viên của Bộ nội vụ tại Thanh hoá và Ninh bình

Số, ký hiệu 15/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 07/02/1947
Ngày hiệu lực 22/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 15/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 15 NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh ngày 3-5-46 tổ chức các bộ;

Chiểu sắc lệnh cử ông Đặng Việt Châu giữ chức Chánh văn phòng bộ Nội vụ,

Chiểu sắc lệnh cử ông Vũ Đình Huỳnh giữ chức bí thư cho Chủ tịch Chính phủ,

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử:

Ông Đặng Viết Châu, trước giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, làm Đặc phái viên Bộ Nội vụ tại Thanh Hoá,

Ông Vũ Đình Huỳnh, trước giữ chức bí thư Chủ tịch Chính phủ, làm Đặc phái viên bộ Nội vụ tại Ninh Bình.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách thi hành sắc lệnh này.

                                                                             Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1947
Hiệu lực:
14/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/02/1947
Hiệu lực:
17/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
03/02/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
18/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/02/1947
Hiệu lực:
27/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ