Sắc lệnh 15-SL Về việc bãi bỏ thuế thổ trạch ở thôn quê

Số, ký hiệu 15-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/01/1946
Ngày hiệu lực 14/02/1946
Ngày đăng công báo 23/02/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 15-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1946

SẮC LỆNH

Bãi bỏ thuế thổ trạch ở Thôn quê

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Xét lời đề nghị của ông Bộ trưởng bộ Tài chính và sau khi thỏa hiệp với hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH

Điều 1. -

Kể từ ngày mồng một tháng giêng năm 1946, bãi bỏ thuế thổ trạch ở thôn quê.

Những nhà ở, những xưởng thợ, những kho chứa dù bằng gạch, bằng gỗ, bằng bê tông, bằng kim khí, lợp ngói hay tôn, vân vân...ở ngoài phạm vi các thành phố và các tỉnh lỵ chỉ phải chịu thuế đất ở thôi.

Điều 2. -

Những điều lệ trái với sắc lệnh này đều hủy bỏ.

Điều 3. –

Ông Bộ trưởng bộ Tài chính thi hành sắc lệnh này.

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/01/1946
Hiệu lực:
08/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/01/1946
Hiệu lực:
08/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1946
Hiệu lực:
14/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1946
Hiệu lực:
14/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ