Sắc lệnh 150 Sắc lệnh đặt ra trức Quân uỷ hội đặc phái viên

Số, ký hiệu 150
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/08/1946
Ngày hiệu lực 28/08/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 34/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 150
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 150 ngày 13 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 6-5-1946 đổi Uỷ ban Kháng chiến ra Quân Uỷ hội, và tổ chức cơ quan này,

Chiểu theo Sắc lệnh này 22-5-1946 số 71, quy định biên chế của quân đội Việt Nam,

Theo lời đề nghị của Chủ tịch Quân uỷ hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1. Nay đặt ra chức Quân uỷ Hội đặc phái viên

Điều thứ 2. Đặc phái viên có trách nhiệm:

a) Thay mặt Quân uỷ Hội giao thiệp với Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Việt Nam để thi hành những bản hiệp định đã ký giữa hai bộ Tham mưu.

b) Thay mặt Quân uỷ Hội để trông coi về sinh hoạt chính trị và tinh thần của quân tiền phong Việt Nam.

c) Để điều khiển các tổ chức liên lạc và kiểm soát quân đội Việt - Pháp.

Điều thứ 3. Chủ tịch Quân uỷ Hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/08/1946
Hiệu lực:
25/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/08/1946
Hiệu lực:
25/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ