Sắc lệnh 152 Sắc lệnh cử ông Nguyễn Văn Việt giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao thay ông Phạm Văn Kính

Số, ký hiệu 152
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/08/1946
Ngày hiệu lực 28/08/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 152
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 152 ngày 13 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 47 ngày 7 tháng 4 năm 1946 tổ chức Nội bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam;

Chiểu chi Sắc lệnh số 66 ngày 10 tháng 5 năm 1946 cử các nhân viên giữ các chức vụ thuộc Văn phòng và Đổng lý Vụ Bộ Ngoại giao;

Xét tờ trình của Bộ Ngoại giao, Ông Phạm Văn Bình đã hai tháng nay không đến bộ làm việc mà không cho biết lý do,

Chiểu theo đề nghị của ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Nay bãi bỏ Sắc lệnh số 66 ngày 10 tháng 5 năm 1946 nói trên, riêng về việc cử ông Phạm Văn Bình xung chức Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao.

Điều thứ hai. ông Nguyễn Văn Việt được cử giữ chức Chánh Văn phòng thay ông Phạm Văn Bình.

Điều thứ ba. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/08/1946
Hiệu lực:
25/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/08/1946
Hiệu lực:
25/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/08/1946
Hiệu lực:
25/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ