Sắc lệnh 154 Sắc lệnh cho phép phát hành đồng bạc giấy Việt nam tại miền bắc trung bộ từ vĩ tuyến 16 trở lên

Số, ký hiệu 154
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/08/1946
Ngày hiệu lực 28/08/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 37/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 154
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 154 ngày 13 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét sự nhu cầu về tài chính,

Chiểu chi Sắc lệnh số 18-B ngày 31 tháng 1 năm 1946 cho phép ban hành đồng bạc giấy Việt Nam tại miền Trung Nam bộ từ Vĩ tuyến 16 trở vào,

Chiểu lời đề nghị của Uỷ ban hành chính trực thuộc Trung bộ và lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đồng ý,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Tại miền Bắc Trung bộ từ vĩ tuyến 16 trở vào nay phát hành đồng giấy bạc Việt Nam.

Điều thứ hai

Việc phát hành giấy bạc Việt Nam do Uỷ ban Hành chính Trung bộ tổ chức và điều khiển.

Điều thứ ba

Kẻ nào làm giả hay có hành động phá hoại giá của đồng bạc Việt Nam sẽ bị truy tố tại Toà án quân sự.

Điều thứ tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Uỷ ban hành chính Trung bộ phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/08/1946
Hiệu lực:
25/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ