Sắc lệnh 154/SL Sắc lệnh ấn định những hình phạt trừng trị việc để tiết lộ bí mật

Số, ký hiệu 154/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/11/1950
Ngày hiệu lực 02/12/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 13/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Pháp lệnh Không số Bảo vệ Bí mật Nhà nước
Ngày hết hiệu lực 08/11/1991
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 154/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1950

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 154/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 40 ngày 29 tháng 3 năm 1946 và những văn bản tiếp theo về việc đảm bảo tự do cá nhân;

Chiểu sắc lệnh số 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 và các sắc lệnh tiếp sau tổ chức toà án quân sự;

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Tư pháp, Quốc phòng;

Xét tình thế hiện thời;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Trong thời kỳ kháng chiến việc giữ bí mật về cơ quan hay công tác của Chính phủ là nhiệm vụ của công chức, quân nhân và của toàn dân.

Người nào làm tiết lộ những bí mật nói trên, tuỳ theo lỗi nặng nhẹ, sẽ bị:

- Cảnh cáo;

- Phạt vi cảnh;

- Truy tố trước toà án thường và có thể bị phạt tù từ 6 ngày đến 6 tháng;

- Truy tố trước toà án quân sự.

Điều 2: Những công chức và quân nhân phạm pháp, ngoài hình phạt nói trên, còn bị thi hành kỷ luật theo quy chế công chức hay quy luật trong quân đội.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Tư pháp, Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/07/1950
Hiệu lực:
30/04/1975
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/07/1950
Hiệu lực:
26/07/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/11/1950
Hiệu lực:
22/11/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/11/1950
Hiệu lực:
02/12/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/11/1950
Hiệu lực:
02/12/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ