Sắc lệnh 155 Sắc lệnh định nghĩa danh từ "kiến trúc sư"

Số, ký hiệu 155
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/08/1946
Ngày hiệu lực 31/08/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 35/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 155
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 155 ngày 16 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Luật lệ hiện hành ấn định quy tắc và chương trình trường Cao đẳng Kiến trúc;

Chiểu theo Luật lệ hiện hành về nghề kiến trúc và việc xây dựng nhà cửa trong nước Việt Nam;

Theo lời đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính và Bộ Quốc gia Giáo dục;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ I: Danh từ "Kiến trúc sư" chỉ dành riêng cho:

1- Các người đã có bằng cấp tốt nghiệp trường Cao đẳng Kiến trúc Việt Nam;

2- Các người có bằng cấp tốt nghiệp các trường Cao đẳng Kiến trúc ngoại quốc, mà chương trình học thuật tương đương với chương trình học thuật của trường Kiến trúc Việt Nam;

3- Các cựu sinh viên đã học hết chương trình và đã mãn khoá học trường Cao đẳng Kiến trúc Việt Nam và đến ngày ký Sắc lệnh này, đã được liệt kê vào bảng danh sách các kiến trúc sư được Chính phủ công nhận;

4- Các cựu sinh viên đã học hết chương trình và dã mãn khoá học trường Cao đẳng Kiến trúc Việt Nam, và đến ngày ký Sắc lệnh này, đã làm nghề kiến trúc tại một phòng kiến trúc tư hay ở một công sở được ít nhất là năm năm.

Điều thứ II: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giao thông Công chính và Quốc gia Giáo dục chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ