Sắc lệnh 156 Sắc lệnh về việc cấp thẻ thông hành hoả xa

Số, ký hiệu 156
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/08/1946
Ngày hiệu lực 31/08/1946
Ngày đăng công báo 31/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 35/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 156
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 156 ngày 16 tháng 8 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Nghị định số 3364 ngày 21 tháng 4 năm 1944;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Những công chức trong lúc thừa hành chức vụ, mà phải đi lại bằng hoả xa, có thể được cấp một thứ thẻ đi tàu gọi là thẻ "Thẻ công hành Hoả xa".

Điều thứ 2

Thẻ công hành Hoả xa do Nha Giám đốc Hoả xa Việt Nam cấp. Giá tiền thẻ trả cho Sở Hoả xa Việt Nam, quỹ trả lương cho nhân viên được cấp thẻ phải chịu.

Các công chức được tự bỏ tiền riêng ra mua thẻ này để dùng.

Điều thứ 3

Thẻ công hành Hoả xa có giá trị kể từ ngày cấp đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm. Giá tiền tính từng năm một, nhưng những thẻ cấp giữa năm thì tính từ tháng cấp đến hết năm. Thẻ cấp bất luận từ ngày nào, giá thẻ cũng phải tính cả tháng. Giá tiền mỗi tháng là một phần mười hai giá cả năm tính theo điều thứ 2.

Điều thứ 4

Cứ mỗi năm trước ngày 15 tháng 2, các ông Bộ trưởng gửi đến Nha Giám đốc Hoả xa Việt Nam danh sách những nhân viên được cấp thẻ năm sau, nói rõ những quãng đường và hạng tàu được đi.

Điều thứ 5

Khi một nhân viên có Thẻ công hành Hoả xa đổi đi nơi khác, hay vắng mặt để người khác tạm quyền thay, sở dùng nhân viên ấy phải gửi thẻ theo thứ tự quan-giai đến Nha Giám đốc Hoả xa Việt Nam để thay tên cho nhân viên mới đến nhậm chức. Thay tên như thế không phải trả thêm một tạp phí nào. Trong khi cho thay tên trong thẻ, nhân viên mới đến nhậm chức, muốn đi xe lửa phải dùng giấy công hành phát theo thường lệ.

Điều thứ 6

Các thẻ công hành Hoả xa phái có chữ ký và khuôn dấu của ông Giám đốc Hoả xa cùng chữ ký của người được dùng thẻ ấy. Mỗi khi nhân viên Hảo xa yêu cầu, thì người có thẻ phái xuất trình thẻ ngay và nếu cần, phải ký lại để tiện việc kiểm soát.

Người có thẻ được đi các chuyến xe chở hành khách trên quãng đường biên trong thẻ như những hành khách thường và phải tuân theo luật lệ của Sở Hoả xa. Người có Thẻ công hành Hoả xa được phép mang theo 30 cân hành lý mà không phải giả tiền cước, nhưng nếu giao cho Sở Hoả xa đảm nhận thì phải trả thêm tiền ghi sổ. Thẻ này không cho quyền dùng các phòng ngủ trên xe lửa.

Ai đánh mất Thẻ phải trình ngay Sở Hoả xa Việt Nam. Nếu không sẽ bị trách nhiệm về sự dùng gian thẻ này. Người nào dùng thẻ của người khác, thì cả hai (người mượn và người cho mượn) đều bị truy tố về tội giả mạo. Trong trường hợp ấy, thẻ sẽ bị tịch thu ngay. Viên chức đứng tịch thu phải lập biên bản đệ lên Nha Giám đốc Hoả xa Việt Nam theo thứ tự quan-giai.

Điều thứ 7

Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ