Sắc lệnh 157 Sắc lệnh bắt buộc các thứ thuốc chế theo cách bào chế thái tây phải có dán một nhãn hiệu

Số, ký hiệu 157
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/08/1946
Ngày hiệu lực 31/08/1946
Ngày đăng công báo 31/08/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 35/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 157
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc bắt buộc các thứ thuốc chế theo cách bào chế thái tây phải có dán nhãn hiệu

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi bản Tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Chiểu chi Luật lệ hiện hành về nghề bào chế thái tây;

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các dược sĩ trước khi đem bán một thứ thuốc tự mình chế ra, bắt buộc phải dán một nhãn hiệu.

Nhãn hiệu các thuốc tiêm có:

- Tên hiệu, hay tên dược sĩ:

- Tên thuốc;

- Phân lượng.

Nhãn hiệu các thuốc khác có (trừ các thuốc pha từng lọ theo đơn của y sĩ, vẫn thi hành thể lệ hiện có):

- Tên hiệu hay tên dược sĩ;

- Địa chỉ;

- Tên thuốc;

- Phân lượng các chất có trong thuốc.

Điều thứ 2

Các thuốc đã bán trong các hiệu bào chế đều phải dán nhãn hiệu theo Sắc lệnh này, trong một tháng kể từ ngày đăng công báo.

Điều thứ 3

Các người không tuân theo Sắc lệnh này, sẽ bị phạt bạc đến một vạn đồng bạc (10.000$) và có thể bị bắt đóng cửa hiệu bào chế.

Khi tái phạm có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 ngày.

Điều thứ 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Xã hội và Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1946
Hiệu lực:
28/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/08/1946
Hiệu lực:
31/08/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/08/1946
Hiệu lực:
04/09/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ