Sắc lệnh 157/SL Sắc lệnh bỏ Uỷ ban trung ương hộ đê

Số, ký hiệu 157/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 157/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 157 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA HỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh tổ chức các Uỷ ban hộ đê các cấp;

Chiểu tình thế và nhu cầu hiện thời;

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Công chính;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay bỏ Uỷ ban Trung ương hộ đê định trong sắc lệnh nói trên.

Điều thứ 2

ở mỗi khu, sẽ đặt một Uỷ ban hộ đê cấp Khu, gồm có:

Ông Chủ tịch UBKC Khu Chủ tịch

Ông Giám đốc Công chính Khu Phó Chủ tịch

Ông Giám đốc Tài chính Khu Uỷ viên

Điều thứ 3

ở mỗi tỉnh sẽ đặt một Uỷ ban hộ đê cấp tỉnh gồm có:

Ông Chủ tịch UBKC tỉnh Chủ tịch

Ông Trưởng ty Công chính tỉnh Phó Chủ tịch

Ông Trưởng ty Ngân khố Uỷ viên

Điều thứ 4

ở mỗi huyện, mỗi liên xã, và, nếu cần, ở mỗi xã, cũng đặt một Uỷ ban hộ đê gồm có:

Ông Chủ tịch UBKC huyện, hay xã Chủ tịch

Một nhân viên Công chính do

Ông Trưởng Ty Công chính tỉnh cử Phó Chủ tịch

Một nhân viên Tài chính, do UBKC

tỉnh cử Uỷ viên

Điều thứ 5

Nhiệm vụ của các Uỷ ban hộ đê, tuỳ theo cấp thứ trong hệ thống dọc, là:

1- Nghiêm cứu và đề nghị các công tác sửa chữa đê điều, để bộ G.T.C.C. xét định và Bộ Tài chính cấp kinh phí.

2- Thực hành và thanh toán các công tác nói trên, theo chỉ thị của Bộ Giao thông Công chính.

3- Tổ chức và điều khiển bộ máy hộ đê trong mỗi địa phương, mỗi năm từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 10.

4- Báo cáo lên Bộ G.T.C.C và Bộ Nội vụ tất cả công việc đã làm.

Điều thứ 6

Các thể lệ trước, qui định việc hộ đê, trái với sắc lệnh này, đều bãi bỏ.

Điều thứ 7

Tất cả thể lệ hộ đê, đều thi hành khắp trong nước, chứ không chỉ ở Bắc Bộ như trước.

Điều thứ 8

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Công chính, Bộ Quốc phòng, chiểu sắc lệnh thi hành. 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ