Sắc lệnh 159/SL Sắc lệnh ấn định nhiệm vụ Nha tổng thanh tra tài chính

Số, ký hiệu 159/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 159/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 159 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức các Bộ,

Chiểu sắc lệnh số 75 ngày 29-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nha Tổng Thanh tra Tài chính có nhiệm vụ:

a) Chấn chính và hợp lý hoá công việc kế toán của các cơ quan các cấp,

b) Thanh tra, kiểm soát việc thi hành thể lệ kế toán và tài chính của các cơ quan trực tiếp hay gián tiếp dưới quyền điều khiển của Chính phủ.

c) Điều tra những việc có liên can đến vấn đề tài chính kế toán và lập biên bản,

d) Tập trung tất cả các tài liệu về tài chính và kế toán để lập bảng thống kê.

Điều 2

Tổng Thanh tra tài chính trong thời kỳ lĩnh chức vụ và các Thanh tra tìa chính trong khi thừa hành nhiệm vụ thanh tra, có giấy uỷ nhiệm của Tổng Thanh tra, được hưởng đặc quyền tài phán ấn định trong sắc lệnh số 9/SL ngày 24-1-1947; định đoạt sự truy tố nói trong sắc lệnh trên thuộc quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3

Trước khi thừa hành chức vụ Tổng Thanh tra và các Thanh tra tài chính phải tuyên thệ trước Chính phủ.

Điều 4

Trong khi Thanh tra hay điều tra, nếu xét cần, Tổng Thanh tra tài chính có quyền thi hành mọi phương pháp cần thiết để bảo vệ các tài liệu điều tra và đồng thời báo cáo với nhà chức trách có thẩm quyền định đoạt.

Điều 5

Trong khi thanh tra hay điều tra, Tổng thanh tra tài chính có quyềnyêu cầu cho kiểm soát tất cả các giấy tờ sổ sách tài liệu kế toán và tài chính cần thiết, trừ các tài liệu thuộc phạm vi ngân sách đặc biệt quốc phòng.

Ai từ chối xuất trình các giấy tờ sổ sách và tài liệu nói trên do Tổng thanh tra Tài chính yêu cầu có thể bị truy tố về tội ngăn cản nhà chức trách trong khi thừa hành chức vụ, ngoài các cớ buộc tội khác nếu có.

Tất cả các nhân viên nha Tổng thanh tra Tài chính phải giữ bí mật nhà nghề đối với những tài liệu đã lượm được trong khi thừa hành nhiệm vụ.

Điều 6

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ấn định cách tổ chức Nha Tổng thanh tra Tài chính và các thể thức thanh tra hay điều tra.

Điều 7

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1948
Hiệu lực:
29/04/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ