Sắc lệnh 16 Về việc lập tại Hà Nội "Phòng canh nông Bắc Bộ Việt Nam"

Số, ký hiệu 16
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/01/1946
Ngày hiệu lực 14/02/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 16
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 16 ngày 30  tháng 1 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét cần đặt ra tại Bắc bộ Việt Nam một cơ quan để liên lạc giữa Chính phủ và nông giới và để bảo vệ quyền lời của nông gia;

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Nay lập tại Hà Nội một cơ quan thay cho Phòng Canh Nông Bắc Kỳ lấy tên là "Phòng Canh Nông Bắc bộ Việt Nam".

Điều thứ hai: Phòng Canh Nông Bắc bộ Việt Nam đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Bộ Canh Nông và được Chính phủ bảo trợ về phương diện tinh thần và chuyên môn.

Điều thứ ba: Phòng Canh Nông Bắc bộ Việt Nam có nhiệm vụ:

a) Kinh tế: đặt những đề nghị lên Bộ Canh nông để:

- Thực hiện chương trình tăng gia sản xuất,

- Tìm kế hoạch để tổ chức một nền kinh tế nông nghiệp quốc dân;

b) Chuyên môn: đặt lên Bộ Canh nông những ý kiến về việc cải cách nông nghiệp;

c) Xã hội: Thành lập những cơ quan tương trợ tư gia giữa nông gia để bảo đảm quyền lợi của nông giới.

Điều thứ tư: Chi tiết tổ chức và chương trình hành động của phòng Canh nông Bắc bộ Việt Nam sẽ do cơ quan ấy thảo và đề nghị lên Bộ Canh nông duyệt y.

Điều thứ năm: Bộ trưởng Bộ Canh nông chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/01/1946
Hiệu lực:
08/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/01/1946
Hiệu lực:
08/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1946
Hiệu lực:
14/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ