Sắc lệnh 16/SL Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng giữ Tổng giám đốc và ông Lê Viết Lương Phó giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam

Số, ký hiệu 16/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/05/1951
Ngày hiệu lực 21/05/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 16/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 1951

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 16/SL NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 15 - SL ngày 16-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 97 - Sl ngày 19-8-1949 chỉ định Ô. Lê Viết Lượng làm Chủ tịch UBKCHC Liên khu 4;

Theo đề nghị Thủ tướng Chính phủ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Lương Bằng giữ chức Tổng Giám đốc,

Lê Viết Lượng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
17/02/1951
Hiệu lực:
17/02/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/04/1951
Hiệu lực:
10/04/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1951
Hiệu lực:
16/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1951
Hiệu lực:
21/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ